Sponsor

Medio 2009 zaten we met z’n 3-en aan tafel, onze hypotheek liep af en moest verlengd worden
We betaalden op dat moment ongeveer 5.5 % rente. Ik had ervoor al zelf met de bank contact opgenomen en kreeg “omdat ik zo’n trouwe klant was” ‘n kleine 0.4% korting op de toen lopende hypotheekrente.
Sander van Zorgeloosch stelde voor om des betreffende bank via de voordeur te verlaten en het via de achterdeur opnieuw te proberen.
Niet veel later was Sander wederom bij ons te gast en hij kon ons vertellen dat het hem gelukt was om bij de zelfde bank een hypotheek met  een variabele rente van 2.2%  af te dwingen. Daarnaast bood de bank ons een bankspaarrekening aan met een rente van 5.8%, 10 jaar vast!
We hebben er toen een glaasje op gedronken.

Later hebben wij door Zorgeloosch al onze vezekeringen onder de loep laten nemen, we hebben ze vrijwel allemaal opgezegd en vervolgens veel voordeliger afgesloten.

In december 2010 overleed mijn echtgenote. De levensverzekering wilde echter niet het volledige verzekerde berdrag uitkeren Ik liet Sander weten dat ik het er niet zou bij laten. Sander was het volledig met mij eens en ging voor mij aan de slag, met succes!!!

In september 2012 stuurde ik stuurde Sander de volgende mail:

Beste Sander,

Ik heb per 30 augustus een heel mooi zeiljacht gekocht waarmee ik over 3 jaar een wereldreis hoop te maken.
De boot moet ik nog wel verzekeren.

Nog geen 5  minuten later belde Sander “Wat ‘schitterende zin, mag ik deze gebruiken voor mijn marketing doeleinden, En wat ’n fantastische plannen. 3 jaar geleden had je het al over de beklimming van de Kilomanjaro en nu dit!”
Ik wist eerst niet waar Sander het over had, welke schitterende zin?. Ik moest mijn mail er bijpakken om te zien wat ik ook al weer geschreven had. Eerlijk gezegd zie ik er nog steeds niets bijzonder in.

Nu, mei 2017, staan wij op het punt te vertrekken en ik liet dit Sander via de mail ‘n weten. Wederom heel snel erna kreeg ik van hem een hele enthousiaste reactie en hij vroeg mij of het mogelijk was of wij voor elkaar iets konden betekenen.

We krijgen ’n budget mee om tijdens onze reis namens Zorgeloosch mensen in nood ’n steuntje in de rug te geven. We mogen dit naar eigen inzicht invullen. Voor ons een hele bijzondere missie. Mooi dat we dit mogen doen.

www.zorgeloosch.nl